Analizy chromatograficzne

Analizy chromatograficzne

Nasze laboratorium dysponuje nowoczesnym chromatografem cieczowym (HPLC), umożliwiającym precyzyjne pomiary. HPLC należy obecnie do najbardziej rozpowszechnionych metod instrumentalnych w chemii analitycznej, a w analizie związków organicznych zajmuje pozycję lider.