Dotacje

Dotacje

Tytuł projektu:

Ekspansja firmy HEMPLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na nowe rynki zagraniczne promująca produkt w postaci suplementów diety oraz surowców kosmetycznych na bazie olejów roślinnych oraz konopi włóknistych.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  1. Pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA
  2. Zwiększy przychody poprzez wzrost eksportu co najmniej o 20% zł do końca 2025 roku
  3. Rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym
  4. Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. zakup nowych maszyn i urządzeń niezbędnych do zwiększania możliwości wytwórczych
  5. Nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na dalsze nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 3;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 1 136 003,40 PLN (słownie: jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy trzy złote 40/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 699 981,28 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

Termin realizacji:

15.11.2021 – 12.05.2023

Skip to content