Projekty

Projekty

Nazwa projektu Hemplab

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie

Lorem ipsum dolor sit amet.

Wartość projektu:

Dofinansowanie w UE:

999 999,09zł

599 999,09zł

Nazwa projektu Hemplab

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie

Lorem ipsum dolor sit amet.

Wartość projektu:

Dofinansowanie w UE:

999 999,09zł

599 999,09zł

Nazwa projektu Hemplab

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie

Lorem ipsum dolor sit amet.

Wartość projektu:

Dofinansowanie w UE:

999 999,09zł

599 999,09zł

Skip to content